Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
Пошук
Форма входу
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Віртуальні виставки

"СТРАЖДАННЯ, МУКИ Й ГОРЕ МОГО НАРОДУ"

З кожним роком правда про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні дедалі більше поширюється серед української  і світової спільнот. Сьогодні не викликає сумніву, що тоді сталінський тоталітарний режим вчинив жорстокий злочин проти української нації, внаслідок якого мільйони українських селян були виморені штучно організованим голодом.

Пропонуємо вашій увазі книги, які стосуються цієї теми.

Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р. Я. Пиріг; НАН України ; ін-т історії України. - Київ : Києво-Могилянська академія,  2007. - 1128 с.

У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського Голодомору.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Луцьк : Терен, 2007. – 456 с.

Про цю жахливу трагедію українського народу писали і пишуть не тільки українські автори. Відомий західний історик Роберт Конквест, якого вважають одним із найкращих у світі знавців Радянського Союзу 30-х років, вперше зробив висновки і висунув гіпотезу щодо визнання голодомору геноцидом українського народу у 60-х рр. ХХ ст. Його праця "Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор" уперше побачила світ у 1986 р. це одна з найгрунтовніших праць, яка була написана в часи, коли не тільки в колишньому Радянському Союзі, а й у багатьох країнах Заходу не визнавали сам факт голодомору. Перевидання книги "Жнива скорботи" підтримав Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000". Це новий переклад у рамках спеціальної програми "Уроки історії: голодомор 1932-1933 років". Це дослідження всебічно розкриває правду про геноцид проти українського народу, насамперед його штучність та спланованість радянським тоталітарним режимом. В книзі міститься дуже обширний науково-допоміжний апарат, який складається з покажчика імен та географічних назв, а також приміток, які вмістили в себе об'ємний бібліографічний список використаної літератури.  

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 / український інститут національної пам’яті. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2008 – 25 с.

Наступне видання "Голодомор: геноцид українського народу 1932-33рр." Брошура у стислій формі розповідає про головні причини найжахливішої за масштабом та перебігом подій трагедії, яку пережив український народ. Автори розкривають тло трагедії, наголошують на її штучності. Вони аргументовано доводять, що творцями голодомору була верхівка Комуністичної партії на чолі з Й.Сталіним. У центрі авторської уваги пошук відповіді на питання, чому терор голодом був спрямований проти України. Брошура описує механізм голодомору, його зловмисність, кваліфікує його відповідно до Конвенції ООН 1948р. як геноцид, злочин проти людяності. Видання написане на основі детального вивчення історіографії проблеми, в ній широко використано документальні матеріали, свідчення очевидців, а також архівні документи та фотографії.

Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932 – 1933 / авт. колектив П.П. Панченко (керівник), М. М. Вівчарик, А. І. Голуб, М. А. Журба та ін. / Київ : Україна, 2003. – 352 с.

Ще одна книга - "Смертю смерть подолали", в якій трагедія голодомору висвітлюється як у загальноукраїнському, так і в регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців, оригінальними ілюстративними матеріалами.

Борисенко В. Свіча пам'яті : усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / Валентина Борисенко. – Київ : Стилос, 2007. – 288 с.

Київський видавничий дім "Стилос" у 2007 році видав книгу "Свіча пам'яті: усна історія про геноцид українців у 1932 – 1933 роках". Її автором є Валентина Борисенко. У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається глибина трагедії українського народу під час Голодомору – геноциду  у 1932 - 1933 роках. Усні свідчення неспростовно доводять, що акція геноциду українських селян була чітко спланованою більшовицькою владою Кремля.

Лиха коса голодомору: 1932 – 1933. – Київ : Україна, 2008. – 432 с.

У монографії "Лиха коса голодомору: 1932 - 1933" в контексті нових осмислень, новаторських підходів на основі широкого кола емпіричних джерел висвітлюється питання трагедійного явища  - голодомору в Україні на початку 30-х років. Відтворюються реальності геноцидної згубної політики, зокрема, центральної влади стосовно селянства України, найчисленнішого в тогочасні населення.

Український хліб на експорт: 1932 – 1933. – Київ : Сергійчук М. І., 2006. – 432 с.

У книзі «Український хліб на експорт: 1932 – 1933» на основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932 – 1933 роках через експорт нашого хліба. На сьогодні зібрана величезна доказова база геноциду українського народу під час Голодомору 1932 – 1933 років.  Більшість запропонованих читачу документів тривалий час зберігалися у закритих фондах під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

Кульчицький С. В. 1933: трагедія голоду / С. В. Кульчинський. – Київ : Знання, 1989. – 48 с.

У брошурі охарактеризовано здійснювану Сталіним у роки першої п’ятирічки соціально-економічну політику, складовою частиною якої стала суцільна колективізація селянських господарств, поступова деградація сільськогосподарського виробництва під впливом накладеної на колгоспи продрозкладки.

Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. / Василь Марочко. – Київ, 2007. – 64 с.

Книжка в науково-популярному форматі оповідає про одну з найтрагічніших сторінок української історії – геноцид українців в 1932-1933 рр. шляхом спланованого комуністичною владою голодомору.

Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / В. Василенко. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009 – 48 с.

У книзі витлумачені вузлові питання правової оцінки геноцидного характеру Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у світі Конвенції ООН 1948 р. про попередження злочину геноциду та покарання за нього.  Обґрунтовується необхідність формально-юридичної оцінки Голодомору компетентними органами України для з’ясування всіх його обставин та негативних наслідків.

Голодомор у першій столиці / укладання І. В. Шуйського, В. А. Полянецького; передмова І. В. Шуйського. – Харків, 2006. – 288 с.

У цій книзі висвітлені трагічні події, пов’язані з Голодомором 1932-1933 років, котрі відбулися в Харкові – столиці радянської України. На підставі архівних документів, свідчень очевидців, автори-упорядники доводять, що голод був створений у результаті цілеспрямованої дії влади.. Більшість запропонованих читачу документів тривалий час зберігалися у закритих фондах під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (До 70-річчя) : бібліографічний покажчик / укладачі О. Г. Люта, Л. О. Смочко ; наукова редакція М. М. Вегеш. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 176 с.

Бібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя голодомору 1932-1933 років в Україні. Це друге, доповнене видання. У ньому систематизована література з 1933 року по січень 2006 року.

Кому був вигідний голодомор? – Київ : МАУП, 2004. – 64 с.

У збірнику статей відомих українських політиків та науковців йдеться про передумови виникнення голодоморів в Україні. На багатому фактичному матеріалі досліджуються обставини, причини, називаються винуватці цих трагічних подій та їх наслідки. Наголошується також на тому, що вберегло українство від знищення.

Старів С. Страта голодом / Семен Старів ; пер. з англ. за ред. Р. Доценка. – Київ : Просвіта, 2002. – 272 с.

Спогади Семена Старова про перебіг драматичних подій 1932-1933 років в одному із сіл на Черкащині – це докладне свідчення про Великий Голодомор. Видані вперше (під псевдонімом Мирон Долот) англійською мовою в США 1985 року, ці спогади чималою мірою сприяли розкриттю справжньої суті більшовицького тоталітаризму.

Соловей Д. Ф. Сказати правду. Три праці про голодомор 1932-1933 років / Д. Ф. Соловей ; за ред. Юрія Шаповала і Олександра Юренка. – Київ–Полтава, 2005. – 300 с.

Книжка містить праці одного з найавторитетніших дослідників трагедії, що її пережив народ України на початку 30-х років ХХ століття. Дмитро Соловей (1888-1966), якому довелося стати емігрантом, починав свої дослідження за умов, коли, здавалося, правда про голодомор ніколи не проб’ється на його рідну землю. І ось тепер його праці повертаються в Україну.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років: у ІV т. Т.І. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 838 с. 

Чотиритомне видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral histori і є доказом геноциду українського народу. Свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Україна. Закони. Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: 28.11.2006 р. № 376 // Голос України. - 2006. - 1 груд. (№ 228). - С. 6.

 

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: ЦБС (01-12-2015)
Переглядів: 959 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: